R o b i j n D e n H e r t o G
Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie

Binnenkort is de website weer toegankelijk.

Welkom voor een afspraak en informatie over de praktijk via: info@robijndenhertog.nl
of tel. nr: 06 - 18 45 44 65


NB: Naast beeldbellen ben je ook weer van harte welkom in de praktijk.
Bij corona gerelateerde klachten is het belangrijk om dit voorafgaand aan een consult te melden, liefst minimaal 24 uur van te voren.
Dan kunnen we een nieuwe afspraak inplannen.